Σχολική έρευνα για τη χρήση ουσιών
Featured

Το σχολείο μας –και συγκεκριμένα το τμήμα Α4–  επιλέχτηκε  να συμμετάσχει στο ελληνικό σκέλος πανευρωπαϊκής επιστημονικής έρευνας στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση ουσιών, άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές και την ψυχοκοινωνική υγεία (Έρευνα ESPAD-Ελλάδα). Την έρευνα υλοποιεί στη χώρα μας το ΕΠΙΨΥ, το Ερευνητικό Κέντρο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η έρευνα περιλάμβανε τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από τους μαθητές στην αίθουσα των Η/Υ με υπεύθυνο καθηγητή τον κ.Μπαλουκίδη Δημήτριο ΠΕ86.