Απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023- 2024

Απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023- 2024