Πρόσκληση - Επιλογή - Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006)

Πρόσκληση - Επιλογή - Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού