Διευθύντρια

 Νότα Γλυκερία, Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78

Υποδιευθυντές

  • Φεσατίδου Αλεξάνδρα, ΠΕ02
  • Αλεξιάδου Περιστέρα, ΠΕ01


Οι Καθηγητές του Σχολείου μας

Διατελέσαντες Διευθυντές του 3ου Λυκείου:

  • Μαραμής Δημήτριος, Φυσιογνώστης από το σχολικό έτος 1990-1991 μέχρι το σχολ. έτος 1993-1994.
  • Παπαδόπουλος Σάββας, Φιλόλογος από το σχολικό έτος 1994-1995 μέχρι το σχολ. έτος 2006-2007.
  • Τσεντικόπουλος Κωνσταντίνος, MSc Θεολόγος-Νομικός από το σχολικό έτος 2007-2008 μέχρι το σχολ. έτος 2020-2021.
  • Γεωργίου Θαλής, Msc Πληροφορικής από το σχολικό έτος 2021-2022 μέχρι το σχολ. έτος 2022-2023.