Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Σας γνωστοποιούμε το από 30-4-2024 δελτίο τύπου, όπου αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους σε αυτές είχαν ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου στις 17-4-2024, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας αλλα και στον ιστότοπό μας στον σύνδεσμο Δελτίο Τύπου 17-4-2024.

 Δελτίο τύπου Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025