Τράπεζα Θεμάτων - Λύσεις

Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 για το μάθημα <<Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ>> είναι 23. Κάποια θέματα είναι πολύ απαιτητικά σε σχέση με τον αριθμό ωρών του μαθήματος (μονόωρο) και το βαθμό ωριμότητας και εξοικείωσης των μαθητών σε θέματα Πληροφορικής (αφού το πρόγραμμα του αλλαγών στην ύλη της Πληροφορικής παρουσιάζει ασυνέχεια).

Θέμα Αρ. 19345 (21 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19389 (18 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση 

Θέμα Αρ. 19397 (18 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19403 (18 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 10409 (9 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19421 (9 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19422 (18 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19423 (9 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19438 (9 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19440 (18 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19441 (18 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19619 (18 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19621 (18 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση

Θέμα Αρ. 19623 (9 Νοεμβρίου 2014) Εκφώνηση - Λύση