ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ