Ύλη πληροφορικής Β Λυκείου

Η διδακτέα ύλη στο μάθημα <<Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ>> έχει ως εξής:

 

Κεφάλαιο Διδακτέα ύλη Τμήμα του Σχ. βιβλίου με επισημάνσεις Ασκήσεις
1-1 Όλo Κεφ 1-1
2-1  Ολο Κεφ 2-1
2-2 Ολο Κεφ 2-2 16,17,20,21,22