η συμβολή της Αριστοτελικής Λογικής στα Γλωσσικά Μαθήματα

Η συμβολή της αριστοτελικής λογικής στα γλωσσικά μαθήματα

 

Εισηγητής: Γιώργος Φραντζολάς, φιλόλογος 3ου Λυκείου Ξάνθης

 

Η εισήγηση παρουσιάστηκε σε δύο μέρη στην απογευματινή επιμορφωτική διημερίδα Φιλολόγων με θέμα:

 

«Περί Φιλοσοφίας ο Λόγος: Η Φιλοσοφία και οι εφαρμογές της στη διδασκαλία και τη ζωή μας»

 

Διοργάνωση:  Άννα Αγγελοπούλου, σύμβουλος φιλολόγων Ν. Ξάνθης  

Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 3ο Λύκειο Ξάνθης την Τετάρτη (25/02/2015) και Πέμπτη (26/02/2015)