Ύλη πληροφορικής Α Λυκείου

Η διδακτέα ύλη στο μάθημα επιλογής <<Εφαρμογές Πληροφορικής>> έχει ως εξής (ΦΕΚ 2660/8-10-2014):

 

Κεφάλαιο Διδακτέα ύλη Τμήμα του Σχ. βιβλίου με επισήμανση Σχετικά
 Κεφάλαιο 01  Όλο  Κεφ. 1

v1, v2, v3

 v4, v5, v6

Κεφάλαιο 02 Όλο  Κεφ. 2  
Κεφάλαιο 03 3.1  Κεφ. 3  
Κεφάλαιο 05 Όλο  Κεφ. 5  
Κεφάλαιο 06 Όλο  Κεφ. 6  
Κεφάλαιο 07 Όλο  Κεφ. 7  
Κεφάλαιο 08 Όλο  Κεφ. 8  
Κεφάλαιο 09 Όλο  Κεφ. 9  
Κεφάλαιο 10 Όλο  Κεφ. 10  
Κεφάλαιο 11 Όλο  Κεφ. 11      tags  
Κεφάλαιο 13 Όλο  Κεφ. 13  

 android apps lab01

 Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα ύλη για το Σχ. Έτος 2014-2015 περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 1, 2, 6, 8, 9 και 11.

Η τελική εξέταση θα περιλαμβάνει δύο θέματα θεωρίας (από τα τμήματα που έχουμε επισημάνει), ένα θέμα προγραμματισμού και ένα θέμα δημιουργίας ιστοσελίδας.