Γιορτή Πολυτεχείνου 2014

Παρακολουθήσετε τη γιορτή του σχολείου μας για το Πολυτεχνέιο με κεντρικό θεματικό άξονα:

<<Εμείς δεν τραγουδάμε για

να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου,

από τον κόσμο.

Εμείς τραγουδάμε για να

σμίξουμε τον κόσμο>>

 

 

 

πατήστε εδώ.