Δράσεις του 3ου ΓΕΛ

Από τη δράση «Ο τοίχος έχει τη δική του  ιστορία».

 Από τη δράση «Twinning up my lessons». Το δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού.