Σχολική μονάδα

Την τρέχουσα σχολική χρονιά στη σχολική μας μονάδα λειτουργούν 7 τμήματα γενικής στην Α Τάξη, 6 τμήματα γενικής παιδείας στην Β Τάξη και 6 τμήματα γενικής παιδείας στη Γ Τάξη. Το σύνολο των μαθητών που φοιτούν είναι 462. Το προσωπικό του σχολείου μας απαρτίζεται από 40 καθηγητές, έναν διοικητικό υπάλληλο, δύο υπαλλήλους καθαριότητας και έναν υπάλληλο φύλαξης του σχολικού κτηρίου.