Διευθυντής

Τσεντικόπουλος Ιω. Κωνσταντίνος, M.Sc Θεολόγος-Νομικός.

Διευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης  από το σχολικό έτος 2007-2008. Διετέλεσε Διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου Ξάνθης από το σχολ. έτος 1998-1999 μέχρι και το σχολ. έτος 2001-2002 και Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ξάνθης από το σχολ. έτος 2002-2003 μέχρι και το σχολ. έτος 2006-2007.

Υποδιευθυντές

  • Φλώρου Καλλιόπη, Μαθηματικός ΠΕ03
  • Γεωργίου Θαλής, Πληροφορικής ΠΕ19


Οι Καθηγητές του Σχολείου μας

Διατελέσαντες Διευθυντές του 3ου Λυκείου:

  • Μαραμής Δημήτριος, Φυσιογνώστης από το σχολικό έτος 1990-1991 μέχρι το σχολ. έτος 1993-1994.
  • Παπαδόπουλος Σάββας, Φιλόλογος από το σχολικό έτος 1994-1995 μέχρι το σχολ. έτος 2006-2007.