Ερευνητικές εργασίες Σχ. Ετ. 2011-2012

Η κοινωνική διάσταση του εθελοντισμού

Smile Η κοινωνική διάσταση του εθελοντισμού. Λόγοι και πράξεις Αγάπης. Για ένα απόσμασμα, χαμηλής ανάλυσης, της ταινίας που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος πατήστε εδώ.

Ενδυμασία - Μόδα

Cool Ενδυμασία - Μόδα

Για μια συνοπτική παρουσίαση της εργασίας των μαθητών σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

 

Αβαθής Γεωθερμία - Εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης και ψύξης κατοικίας

 

Surprised Αβαθής Γεωθερμία - Εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης και ψύξης κατοικίας

Στα πλαίσια της μελέτης ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιλέξαμε να ερευνήσουμε θέματα που αφορούν τη χρήση της Γεωθερμίας για θέρμανση, ψύξη, παραγωγή ενέργειας κ.α.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και μελέτησαν τμήμα του θέματος. Πριν το τέλος του τετραμήνου κάθε ομάδα παρέδωσε μια έκθεση και ένα τέχνημα (παρουσίαση). Τα μέλη της ομάδας συντονισμού συνέθεσαν την τελική έκθεση και παρουσίαση. Για τις ανάγκες του ιστότοπου δημιουργήθηκε μια συνοπτική παρουσίαση της εργασίας των μαθητών. Για λήψη της σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

Greeklish - Ένα φαινόμενο της εποχής μας

Kiss Greeklish - Ένα φαινόμενο της εποχής μας

Πρόσθετες πληροφορίες