Ερευνητικές εργασίες Σχ. Ετ. 2012-2013

Το σχολείο μας, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, οργάνωσε και υλοποίησε τις παρακάτω ερευνητικές εργασίες.

Το υλικό που δημοσιεύεται μαζί με αυτές είναι μέρος της έρευνας και δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες ανάρτησης των εργασιών στο σχολικό μας ιστότοπο.

Το σχολείο μας, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, οργάνωσε και υλοποίησε τις παρακάτω ερευνητικές εργασίες.

Το υλικό που δημοσιεύεται μαζί με αυτές είναι μέρος της έρευνας και δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες ανάρτησης των εργασιών στο σχολικό μας ιστότοπο.

Το κινητό τηλέφωνο στη ζωή μας

Το κινητό τηλέφωνο στη ζωή μας

Η επιλογή του θέματος έγινε με αφορμή τη ραγδαία ανάπτυξης που εμφανίζουν οι τηλεπικοινωνίες τα τελευταία χρόνια καθώς και τις αλλαγές που επιφέρουν στην κοινωνία μας και την καθημερινότητά μας. Στο προσκήνιο της τηλεπικοινωνιακής έκρηξης είναι η κινητή τηλεφωνία με καθοριστικές επιδράσεις στους νέους ανθρώπους και τα παιδιά, που μεγαλώνουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που εξελίσσεται συνεχώς και ταχύτατα.

Οι μαθητές του τμήματος δημιούργησαν ομάδες και μελέτησαν από κοινού τα βασικά θέματα της εργασίας. Στη συνέχεια κάθε ομάδα εξειδίκευσε την έρευνα της σε συγκεκριμένο πεδίο.

Στην πορεία της εργασία κατανοήσαμε τις βασικές αρχές των τηλεπικοινωνιών, παρακολουθήσαμε την ανάπτυξη της τηλεφωνίας, καταγράψαμε τις επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας και τοποθετηθήκαμε κριτικά στις εξελίξεις που διαφαίνονται για το μέλλον.

Οι μαθητές συνέλεξαν υλικό από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο και συνέταξαν εκθέσεις με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξανε. Κατόπιν δημιούργησαν παρουσιάσεις τις οποίες εμφάνισαν και υποστήριξαν σε συζήτηση στην ολομέλεια του τμήματος. Τέλος δημιούργησαν ένα σενάριο στο οποίο και κατέγραψαν τις σημαντικές πτυχές ? συμπεράσματα της μελέτης τους.

Οι μαθητές που πήραν μέρος στην ερευνητική εργασία είναι οι Εγκίν Α., Χασάν Α., Μουσταφά Β., Μεχμέτ Γ., Ανίλ Δ., Κυριάκος Κ., Αλιέ Κ., Ευάγγελος Κ., Σοφία Κ., Καντέρ Κ., Χασάν Κ., Μερβάν Μ., Ερτάν Μ., Σαββίνα Μ., Γεώργιος Μ., Νενίζ Ν., Μάριος Σ., Λιντέρ Σ., Πασχάλης Φ., Χιλμή Χ. και οι υπεύθυνοι καθηγητές οι Γεωργίου Θ. και Κολοκοτρώνη Σ.

Το οπτικοακουστικό υλικό που ακολουθεί είναι σε χαμηλή ανάλυση ώστε να παρουσιάζει σύντομα τις δράσεις και τα αποτελέσματα της μελέτης μας, χωρίς να είναι εφικτή η διάκριση των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτό.

Το κινητό τηλέφωνο στη ζωή μας. Ταινία σε χαμηλή ανάλυση --->

Εισαγωγή στον κινηματογράφο

Εισαγωγή στον κινηματογράφο : Ταινία

Ο χρυσός αριθμός φ


Ο χρυσός αριθμός φ

 

Ο εθελοντισμός στη ζωή μας

 Εθελοντισμός στη ζωή μας. Ταινία σε χαμηλή ανάλυση

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Ρατσισμός

  Ο ρατσισμός αποτελεί παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα, αφού καθημερινά εκδηλώνεται ακόμη και στο χώρο των σχολείων, ενώ πολλοί συνάνθρωποί μας υφίστανται ρατσισμό, τόσο σε λεκτικό όσο και σε σωματικό επίπεδο.Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές του τμήματος Α7, επέλεξαν το Project:

"ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ : Είμαστε τόσο διαφορετικοί, όμως μοιάζουμε τόσο πολύ , γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι"

   Αρχικά η τάξη χωρίστηκε σε ομάδες και διατυπώθηκαν στην ολομέλεια τα ερωτήματα της εργασίας, σχετικά με τις μορφές του ρατσισμού, τις ρατσιστικές συμπεριφορές, τα αίτια και τις θλιβερές συνέπειες του φαινομένου, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης.

   Αφού οι μαθητές οργάνωσαν και σχεδίασαν τη διαδικασία διερεύνησης, ξεκίνησε η αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο, τις οποίες στη συνέχεια συζητούσαν και ανέλυαν με διάλογο, τόσο στην ομάδα όσο και στην ολομέλεια ενώ ολοκλήρωναν κάθε ενότητα της εργασίας με τη διατύπωση συμπερασμάτων.

   Στα πλαίσια της εργσίας υλοποιήθηκε ένα βιωματικό εργαστήρι σε συνεργασία με την κ. Λ. Τσεκούρα από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ξάνθης, ενώ παράλληλα τα χαρτόνια εργασίας (αφίσσες) και η δημιουργία ταινίας με το σκέτς, το τραγούδι και το παιχνίδι ρόλων, έκαναν δυνατή τη μάθηση μέσα από την εμπειρία (βιωματική μάθηση)

   Τέλος, οι μαθητές καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση και γνωρίζοντας τα συναισθήματα που νιώθουν τα άτομα που υφίστανται ρατσισμό, αφενός μεν αντιλήφθηκαν την ανάγκη ενός νέου τρόπου ζωής χωρίς ρατσιστικές συμπεριφορές, αφετέρου ευαισθητοποιήθηκαν, έτσι ώστε να αποδέχονται τη διαφορετικότητα των άλλων, να προστατεύουν άτομα που αντιμετωπίζουν ρατσιστικές επιθέσεις και να καταπολεμούν το ρατσισμό σε κάθε του μορφή, γιατί ο ρατσισμός δεν είναι πολιτισμός αλλά βαρβαρότητα.

   Στο τέλος της διερεύνησης του θέματος, έγινε παρουσίαση της εργασίας , που περιλάμβανε το υλικό και τα συμπεράσματα , με την μορφή power point , καθώς επίσης και την σύντομη ταινία που δημιούργησαν τα παιδιά με το σκές , το τραγούδι και το παιχνίδι ρόλων.

Το οπτικοακουστικό υλικό που ακολουθεί είναι σε χαμηλή ανάλυση ώστε να παρουσιάζει σύντομα τις δράσεις και τα αποτελέσματα της μελέτης μας, χωρίς να είναι εφικτή η διάκριση των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτό.

Πρόσθετες πληροφορίες