Στα μονοπάτια της Νανόχηνας

Anser Erythropus (νανόχηνα)

 

Η νανόχηνα αποτελεί ένα από τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη πτηνών που φιλοξενούνται στον υδροβιότοπο της λίμνης Βιστωνίδας. Ενημερωθήκαμε από το Κέντρο Προστασίας της λίμνης Βιστωνίδας σχετικά με τη Λίμνη, τις περιόδους μετανάστευσης των αποδημητικών πουλιών και τα διάφορα είδη πτηνών που απειλούνται. Δημιουργήσαμε ένα CD για την παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων της νανόχηνας και της προσπάθειας διάσωσής της.

Επισκευφθήκαμε τον υδροβιότοπο της λίμνης Βιστωνίδας και Μητρικού καθώς και συλλόγους και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

 Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του σχολείου μας η περιβαλλοντική ομάδα συνέλεξε  και οργάνωσε πληροφορίες που αφορούν τις Ήπιες μορφές ενέργειας. Οι πληροφορίες αυτές είναι  διαθέσιμες στο αρχείο Ήπιες Μορφές Ενέγειας