Δραστηριότητες


Οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου μας συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αφορούν περιβαλλοντικά προγράμματα (Αδαμόπουλος Δημήτρης, Λυρατζόπουλος Μανόλης), θεατρικές παραστάσεις (Φλώρου Καλλιόπη), δημιουργία και σχεδιασμό σκηνικών (Παπαδόπουλος Λάζαρος), επιμέλεια και έκδοση σχολικής εφημερίδας και περιοδικού (Γιαννακοπούλου Βασιλική, Οικονομίδης Βασίλειος) καθώς και προγράμματα comenius σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού (Μιχαλοπούλου Αλίκη).